Beňadovo

Komplexné pozem. úpravy

Odpadové hospodárstvo

Investície a projekty

Územný plán obce

 +A A -A

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania
 4. Informácie o projektoch z fondov Eú
 5. Návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ                  Beňadovo na roky 2018 -2020
 6. Žiadost' o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce — ŠK Beňadovo
  1. Návrh Dodatku k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Beňadovo
  2. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Beňadovo
  3. Návrh Zmluvy o odbere, preprave a zneškodňovaní odpadov
  4. úprava rozpočtu obce a ZŠ s MS Beňadovo
  5. Informácie k plánovaným JPÚ II. etapa a komplexným úpravám pozemkov v k.ú. Beňadovo
  6. žiadosti od obyvatel'ov
  7. Rôzne
  8. Záver

Zasadanie Obecného zastupiteľstva ie vereiné

\,

                                                                                                                         Jároslav Pepucha
                                                                                                                           starosta obce

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Videoarchív

ŠK Beňadovo

všetky podrobné informácie o futbale si môžete pozrieť na stránke futbalnet.sk
                 32
      5.LIGA U15 starší žiaci 
      ŠK BEŇADOVO -  8 liga dospelí
 

Virtuálny cintorín

stiahnuť