Beňadovo

Beňadovo je malá, svojská, pekná dedina na hornej Orave. Je to rázovitáhornooravská obec umiestnená v Podbeskydskej vrchovine, chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.

Obec, ktorá prešla za pomerne krátke historické obdobie nepredstaviteľným civilizačným skokom. Vznikla presťahovaním sa časti obyvateľstva z obce Ťapešovo na hole. Vybudovaná bola za ťažkých podmienok, veľkej driny a biedy našich predkov.

 

Beňadovo je jediná obec v pohorív polohe veľmi izolovanej. Táto osada „Slovákov“ je ďaleko vysunutá na severozápad na hranice goralskej oblasti. Jeho katastrálne územie z orografického hľadiska zasahuje do Podbeskydskej vrchoviny. Geologická stavba katastra je pomerne jednoduchá. Územie patrí vonkajšiemu fylšovému oblúku západokarpatskej sústavy. Je tvorené flyšovými horninami, ktoré vznikali v paleogénnom mori (staršie treťohory) a mali charakter pieskovcov až zlepencov, ílovcov až slieňov. Tieto horniny sa v mnohonásobných sériách striedali a vytvárali typický flyš. Územie odvodňujú Beňadovský potok, ktorý sa vlieva do Mútnianky a potok Rakovec, ktorý ústí do Veselovianky.
Podľa klimatického členenia patrí obec do chladnej oblasti mierne chladného okrsku. Z pôdnych typov prevládajú hnedé lesné pôdy. V menšej miere sú zastúpenérašelinné a aluviálne pôdy. Pomerne malá geologická a geomorfologická pestrosť územia neumožňuje veľkú rozmanitosť flóry. Svojím druhovým zložením sa zaraďuje vegetácia do jedného lesného vegetačného stupňa:smrekovo – bukovo - jedľového.

 

Rašelinisko prechodného typu sa zachovalo na juhovýchodnej časti obce na aluviálnej nive riečky Mútnianka. Pre svoje prírodné hodnoty bolo vyhlásené za chránené nálezisko pod menom„Beňadovské rašelinisko“. Predstavuje na Slovensku jednu z najvýznamnejších rašelinových lokalít prechodného typu. Rastie tu mnoho severských druhov, ktoré vzhľadom na svoje rozšírenie patria do skupiny ojedinelých alebo zriedkavo sa vyskytujúcich rastlín. Aj živočíšstvo sa nemalou mierou podieľa na hodnotách živej prírody Beňadova.

 

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Dátum : 2022-07-23
24
25
26
27
28
29
30
31

ŠK Beňadovo

všetky podrobné informácie o futbale si môžete pozrieť na stránke futbalnet.sk
                 32
      5.LIGA U15 starší žiaci 
      ŠK BEŇADOVO -  8 liga dospelí