Beňadovo

Na základe nariadenia vlády Vám, oznamujeme, že plošné testovanie bude prebiehať v piatok
23.10.2020 , v sobotu 24.10.2020, v nedeľu 25.10.2020 v čase od 08.00 h do 20.00 h.

 

Testovacie miesto bude na multifunkčnom ihrisku pri Základnej škole, kde bude postavený
stan.

Testovanie bude prebiehať nasledovne:
-Určení hasiči Vás budú kontaktovať postupne od začiatku dediny od č. d. 1 a následne budú
oslovené ostatné domy, určia Vám presný čas, kedy môžete prísť na testovanie, tak aby
nedochádzalo k zhromažďovaniu ľudí. Je potrebné tieto usmernenia hasičov rešpektovať.

-Testovanie je dobrovoľné. Osoby, ktoré sa nezúčastnia testovania musia dodržať 10 dňovú
domácu karanténu.

-Testovania sa nezúčastnia osoby, ktoré majú pozitívny test a majú nariadenú domácu
karanténu.

-Testovania sa zúčastnia deti od 10 rokov a všetky osoby nachádzajúce sa na území obce
v čase testovania. Deti prichádzajú v sprievode rodičov.

-Na testovanie prichádzajte s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, s občianskym
preukazom a dodržiavajte rozostupy.

-Pred testovaním sa zaregistrujete na vytvorenom registračnom mieste, kde uvediete svoje
telefónne číslo a adresu, na ktorú Vám budú doručené výsledky testov.
Pevne veríme, že pristúpite k testovaniu zodpovedne.