Beňadovo

Komplexné pozem. úpravy

Odpadové hospodárstvo

Investície a projekty

Územný plán obce

 +A A -A

Aktuálne opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020  prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

Čítať ďalej...