Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 

Číslo objednávky:                  01/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             ELSPOL-SK, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 Miestneho priemyslu 1085

IČO:                                         36433721

DIČ:                                         2022062680

 

Predmet  objednávky:        Dodávka a montáž stĺpov VO

 

Cena s DPH:                          3 600,00 €

Zverejnene dňa:                   16.01.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF