Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 

Číslo objednávky:                  03/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             V.O.V.S, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 M.M. Hodžu 6979/20

IČO:                                         45604738

DIČ:                                         

 

Predmet  objednávky:        Realizácia činností a postupov verejného obstarávania

 

Cena s DPH:                          3 600,00 €

Zverejnene dňa:                   24.01.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF