Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  04/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             GAVIS, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 027 41 Oravský Podzámok 60

IČO:                                         46891277

DIČ:                                         2023664137

 

Predmet  objednávky:        Vykonanie externého manažmentu na projekt: Výstavba novej   

                                                 materskej školy Beňadovo

 

Cena s DPH:                          

Zverejnene dňa:                   30.01.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF