Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  05/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Zdenko Chupán-MAPE

Sídlo spoločnosti:                 010 01 Žilina. Bajzova 37

IČO:                                         35121611

DIČ:                                         1033554434

 

Predmet  objednávky:        Tlač „Zmeny a doplnky územného plánu v obci Beňadovo“

 

Cena s DPH:                          

Zverejnene dňa:                   14.02.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF