Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  07/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Katarína Motýľová

Sídlo spoločnosti:                 029 63 Beňadovo 189

IČO:                                         52305295

DIČ:                                         1081584053

 

Predmet  objednávky:        Dodanie ochranných rúšok z bavlny

 

Cena s DPH:                          

Zverejnene dňa:                   16.03.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF