Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Názov objednávky:               Objednávka

 

Číslo objednávky:                  09/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Ing. Dibdiak Pavol

Sídlo spoločnosti:                 027 54 Veličná 380

IČO:                                         37361007

DIČ:                                         1045276793

 

Predmet  objednávky:        Porealizačné zameranie stavby „Dom nádeje Beňadovo“

 

Cena s DPH:                          

Zverejnene dňa:                   04.05.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF