Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  10/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             PYROKOMPLEX, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 029 01  Námestovo, Štefánková 264/30

IČO:                                         36421901

DIČ:                                         SK20201904027

 

Predmet  objednávky:        Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby

                                                „Dom nádeje Beňadovo“

 

Cena s DPH:                          

Zverejnene dňa:                   14.05.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF