Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  11/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Jozef Dorušák

Sídlo spoločnosti:                 029 54  Krušetnica 96

IČO:                                         44310005

DIČ:                                         1041799506

 

Predmet  objednávky:        Dodanie ozvučenia do Domu nádeje

 

Cena s DPH:                          

Zverejnene dňa:                   18.05.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF