Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  12/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             MBM-GROUP

Sídlo spoločnosti:                 029 01 Námestovo, Hviezdoslavovo nám. 213

IČO:                                         36740519

DIČ:                                         SK2022337548

 

Predmet  objednávky:        Dodanie betónovej zmesi 25/30 o objeme 5 m3

 

Cena s DPH:                          

Zverejnene dňa:                   27.05.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF