Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  13/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             HERZ, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti:                 900 27 Bernolákovo 3131

IČO:                                         31369847

DIČ:                                         SK2020345899

 

Predmet  objednávky:        Servisný zásah a dodanie dielov na kotol HERZ

 

Cena s DPH:                          

Zverejnene dňa:                   02.06.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF