Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  17/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             MT PELET, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 032 02 Závažná Poruba, Priemyselná zóna 510

IČO:                                         36721191

DIČ:                                         SK2022319178

 

Predmet  objednávky:        Dodanie drevených smrekových peliet, množstvo 15 t

 

Cena s DPH:                          

Zverejnene dňa:                   12.06.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF