Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  18/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Tempo Kondela, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 027 44 Tvrdošín, Medvedzie 165/48

IČO:                                         36409154

DIČ:                                         SK2020130035

 

Predmet  objednávky:        Dodanie stoličiek do Domu nádeje

 

Cena s DPH:                          

Zverejnene dňa:                   08.06.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF