Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  20/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             PROGEO, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 010 01  Žilina, Predmestská 75

IČO:                                         31600221

DIČ:                                         SK2020443931

 

Predmet  objednávky:        Spracovanie elaboratov zo záložných prameňov

 

Cena s DPH:                          

Zverejnene dňa:                   18.06.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF