Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  24/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Gašpierik Marek

Sídlo spoločnosti:                 029 63 Beňadovo 13

IČO:                                         44589778

DIČ:                                         1080287373

 

Predmet  objednávky:        Čistenie odvodňovacích rigolov po povodni

 

Cena s DPH:                          

Zverejnene dňa:                   19.06.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF