Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  25/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Ing. Dibdiak Pavol

Sídlo spoločnosti:                 027 54  Veličná 380

IČO:                                         37361007

DIČ:                                         1045276793

 

Predmet  objednávky:        Vypracovanie GP na zriadenie ochranného pásma prameňov

                                                   „Zimná voda“

 

Cena s DPH:                          177,00 €

Zverejnene dňa:                   19.06.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF

 

 

 

 

 

 

Poznámka:   nezabudni poslať PDF súbor