Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  28/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             GAVIS, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 027 41 Oravský Podzámok 60

IČO:                                         46891277

DIČ:                                         SK 2023664137

 

Predmet  objednávky:        Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb

                                                (externého manažmentu projektu) „Wifi pre Teba v obci

                                                 Beňadovo“

 

Cena s DPH:                          14,40 €/osobohodina

Zverejnene dňa:                   23.07.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF