Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:         29/2020         

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Mário Fenik

Sídlo spoločnosti:                 029 41  Klin 253

IČO:                                          37732315

DIČ:                                         SK 1047719541

 

Predmet  objednávky:        Tlač „Posypový materiál na zimnú údržbu MK v obci Beňadovo  

 

Cena s DPH:                          210.00

Zverejnene dňa:                   11.11.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF