Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  30/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             MiNiMi, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 026 01 Dolný Kubín, Športovcov 1178/10

IČO:                                         52252639

DIČ:                                         SK 2120962921

 

Predmet  objednávky:        Posypový materiál na zimnú údržbu MK v obci Beňadovo

 

Cena s DPH:                          214,56 €

Zverejnene dňa:                   19.11.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF