Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  31/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             AGRI CS Slovakia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 949 01 Nitra, Zlatomoravecká cesta 504

IČO:                                         31421105

DIČ:                                         SK 2020395839

 

Predmet  objednávky:        Servis traktora – JXU 95 (CASE IH JXU Tier3)

 

Cena s DPH:                          -

Zverejnene dňa:                   0.2.12.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF