Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Názov objednávky:               Objednávka

 

Číslo objednávky:                  33/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Ing. Pavol Dibdiak

Sídlo spoločnosti:                 027 54  Veličná 380

IČO:                                         37361007

DIČ:                                         1045276793

 

Predmet  objednávky:        Zameranie a vypracovanie GP na budovu ZŠ Beňadovo

 

Cena s DPH:                          277,00 €

Zverejnene dňa:                   02.12.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF

 

 

 

 

 

 

Poznámka:   nezabudni poslať PDF súbor