Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Názov objednávky:               Objednávka

 

Číslo objednávky:                  35/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Tlačiareň KUBIK, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 029 01  Námestovo

IČO:                                         47751011

DIČ:                                         SK2024085756

 

Predmet  objednávky:        Tlač monografie obce Beňadovo

 

Cena s DPH:                          1 210,00 €

Zverejnene dňa:                   02.12.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF