Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 

 Číslo objednávky:                  36/2020

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             OR-METAL

Sídlo spoločnosti:                 029 01  Námestovo

IČO:                                         36416622

DIČ:                                         SK2021824497

 

Predmet  objednávky:        Dodávka oplotenia prameňov Zimná voda

 

Cena s DPH:                          628,86 €

Zverejnene dňa:                   14.12.2020

 

 

Pozrieť dokument PDF