Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  1/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          MT PELET, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:              Priemyselná zóna 510, 032 02  Závažná Poruba

IČO:                                      36721191

DIČ:                                       SK2022319178

 

Predmet  objednávky: Dodávka drevených smrekových peliet

 

Cena s DPH:    3 420,00 €

Zverejnene dňa:26.01.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF