Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 

Číslo objednávky:                  2/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:              Jánošková 1545, 026 01  Dolný Kubín

IČO:                                      36865044

DIČ:                                       SK2022897822

 

Predmet  objednávky: Právne služby pri príprave zmluvy

 

Cena s DPH:   

Zverejnene dňa:                  26.01.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF