Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  3/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          Mário Fenik

Sídlo spoločnosti:              Klin 253, 029 41  Klin

IČO:                                      37732315

DIČ:                                       SK1047719541

 

Predmet  objednávky:Zemné práce pri údržbe MK v Beňadove

 

Cena s DPH:    200,00 €

Zverejnene dňa:                  26.01.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF