Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 

Číslo objednávky:                  5/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          BIOPEL, a.s.

Sídlo spoločnosti:              Kysucký Lieskovec 743, 023 34 Kysucký Lieskovec

IČO:                                      46823492

DIČ:                                       SK2023596542

 

Predmet  objednávky:Dodávka drevených smrekových peliet

 

Cena s DPH:    175,00€/ t

Zverejnene dňa:                  26.03.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF