Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  6/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          AGRI CS Slovakia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:              Zlatomoravecká cesta 504, 949 01  Nitra

IČO:                                      31421105

DIČ:                                       SK2020395839

 

Predmet  objednávky:Náhradné diely na traktor CASE IH JXU95

 

Cena s DPH:   

Zverejnene dňa:30.03.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF