Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  7/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          HERZ, spol. s r. o.

Sídlo spoločnosti:              Bernolákovo 3131, 900 27 Bernolákovo

IČO:                                      31369847

DIČ:                                       SK2020345899

 

Predmet  objednávky: Servis kotla - Firematic

 

Cena s DPH:   

Zverejnene dňa:26.04.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF