Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  8/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          Martin Svetlošák

Sídlo spoločnosti:              Hlavná 2/4, 900 27 Bernolákovo

IČO:                                      34839429

DIČ:                                       SK1020082360

 

Predmet  objednávky:Dodanie a montáž interiérových dverí

Cena s DPH:    1 046,40 €

Zverejnene dňa:26.04.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF