Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  9/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          DVA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:              Medvedzie 140/20/8, 027 44 Tvrdošín

IČO:                                      36366048

DIČ:                                       SK2022192205

 

Predmet  objednávky:Dodanie kuchynského riadu

Cena s DPH:    509,10 €

Zverejnene dňa:02.06.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF