Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  10/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          Aquastar, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:              027 41  Oravský Podzámok 544

IČO:                                      50344978

DIČ:                                       SK2120285145

 

Predmet  objednávky:Dodanie materiálu na stavbu „Beňadovo-Krajisko Dažďová             

                                                 kanalizácia“

Cena s DPH:    5 406,12 €

Zverejnene dňa:17.06.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF