Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  13/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          J.A.A.P, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:              029 01 Vavrečka 311

IČO:                                      50257382

DIČ:                                      

 

Predmet  objednávky: Občerstvenie - cattering na akciu „Prezentácia monografie obce

                                                 Beňadovo“

Cena s DPH:   

Zverejnene dňa:17.06.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF