Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  14/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          Elena Majerníková-ElenNeo Slovakia

Sídlo spoločnosti:              023 45 Dolný Vadičov 80

IČO:                                      41172914

DIČ:                                       1021224919

 

Predmet  objednávky: Knihy pre deti 1. ročníka „Rozprávky s básničkami o paličkách,

                                                 písmenkách a číslach“

 

Cena s DPH:    260,40 €

Zverejnene dňa:08.07.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF