Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  15/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          Ing. Otto, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:              027 01  Vyšný Kubín, Vyšnokubínska 234/170

IČO:                                      52414159

DIČ:                                       2121019351

 

Predmet  objednávky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „ Miestne

                                                 komunikácie v obci Beňadovo“

 

Cena s DPH:    2 600,00 €

Zverejnene dňa:28.07.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF