Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  16/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          Ing. Ľubica Kisková

Sídlo spoločnosti:              026 01  Dolný Kubín, Bysterecká 2066/1

IČO:                                      40167844

DIČ:                                       139276678

 

Predmet  objednávky:Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu

„ Nadstavba 3. NP MŠ-Beňadovo“

 

Cena s DPH:    4 080,00€

Zverejnene dňa:30.07.2021

 

Pozrieť dokument PDF