Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 Číslo objednávky:                  17/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          REFLEX SK, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:              036 01  Martin, Bernoláková 6088/14

IČO:                                      36369934

DIČ:                                      

 

Predmet  objednávky:Oprava zariadenia vodárne na vyrovnávanie tlaku kotla

 

 

Cena s DPH:    575,64€

Zverejnene dňa:03.08.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF