Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 Číslo objednávky:                  18/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          VAPOS ORAVA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:              029 47  Oravská Polhora 1006

IČO:                                      36404667

DIČ:                                       2020129892

 

Predmet  objednávky:Výkon prác stavebného dozora na projekte „Materská škola

                                                 Beňadovo-novostavba“

 

Cena s DPH:    3 840,00€

Zverejnene dňa:03.08.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF