Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  19/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          Gašpierik Marek

Sídlo spoločnosti:              029 63  Beňadovo 13

IČO:                                      44589778

DIČ:                                       1080287373

 

Predmet  objednávky:Výkopové práce na stavbe „ Výstavba dažďovej kanalizácie

                                                V lokalite Krajisko“

 

 

Cena s DPH:    1 100,00€

Zverejnene dňa:20.08.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF