Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  20/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          Ing. Dibdiak Pavol

Sídlo spoločnosti:              027 54 Veličná 380

IČO:                                      37361007

DIČ:                                       1045276793

 

Predmet  objednávky:       Zameranie stavby „Beňadovo-Krajisko SO-01 Dažďová

                                                kanalizácia, zberač A, zberač B“

 

 

Cena s DPH:    300,00€

Zverejnene dňa:03.09.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF