Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  21/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          Sakson P+V, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti:              023 53  Staškov 805

IČO:                                      36406341

DIČ:                                       2020136404

IČ DPH:SK2020136404

 

Predmet  objednávky:Preprava buldozéra

 

 

Cena s DPH:    2,10€/ km

Zverejnene dňa:13.09.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF