Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  22/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          Triebel Miroslav

Sídlo spoločnosti:              029 63  Beňadovo 79

IČO:                                      40338967

DIČ:                                       2020571597

IČ DPH:

 

Predmet  objednávky:Výkopové práce pri oprave priepustu

 

 

Cena s DPH:    700,00 €

Zverejnene dňa:13.09.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF