Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 

Číslo objednávky:                  23/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          Agentúra pre region. rozvoj SEVER

Sídlo spoločnosti:              026 01  Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1

IČO:                                      37803891

DIČ:                                       2021576920

IČ DPH:

 

Predmet  objednávky:Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt s názvom

                                                „ Beňadovo-chodník pri štátnej ceste III/2275“

 

Cena s DPH:    300,00 €

Zverejnene dňa:01.10.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF