Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 

Číslo objednávky:                  24/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

Beňadovo 66

029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                          BIOPEL, a.s.

Sídlo spoločnosti:              023 34  Kysucký Lieskevec 743

IČO:                                      46823492

DIČ:                                       2023596542

IČ DPH:SK2023596542

 

Predmet  objednávky:Dodanie drevených smrekových peliet, množstvo 15 t

 

 

Cena s DPH:    180,00 € bez DPH/tona

Zverejnene dňa:08.10.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF