Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  25/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             DOPSTAV-ochodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 029 53 Breza, Stará Ves 271

IČO:                                         36394947

DIČ:                                         2020129606

IČ DPH:                                   SK2020129606

 

Predmet  objednávky:       Dodávka drveného a mletého kameniva  

                                               

 

Cena s DPH:                          5 820,00 €

Zverejnene dňa:                  19.10.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF