Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

Číslo objednávky:                  26/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             Miroslav Florek

Sídlo spoločnosti:                 029 54  Krušetnica, Krušetnica 181

IČO:                                         43421164

DIČ:                                         1077185758

IČ DPH:                                   SK1077185758

 

Predmet  objednávky:       Výkopové práce pri údržbe odvodňovacích rigolov  

                                               

 

Cena s DPH:                          858,00 €

Zverejnene dňa:                  19.10.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF