Beňadovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Obec Beňadovo

Beňadovo č.66 

029 63 p. Mútne

IČO: 00314391

  

číslo účtu: 40041321001/5600

 

Číslo objednávky:                  27/2021

 

Objednávateľ:                       Obec Beňadovo

                                                 Beňadovo 66

                                                 029 63 p. Mútne

 

Dodávateľ:                             AGRI CS Slovakia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:                 949 01 Nitra, Zlatomoravecká cesta 504

IČO:                                         31421105

DIČ:                                         2020395839

IČ DPH:                                   SK2020395839

 

Predmet  objednávky:       Servis traktora – JXU 95 (CASE IH JXU Tier 3)

                                               

 

Cena s DPH:                          661,43 €

Zverejnene dňa:                  12.11.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF